Praktische info (zie huishoudelijk reglement)

Openingsuren

Wij zijn open van 7.30 u tot 18.45 u van maandag tot en met vrijdag.

Opvangdagen 

 • Het kinderdagverblijf is het ganse jaar open van maandag tem vrijdag, met uitzondering van de feestdagen en eventuele brugdagen, één sluitingsweek in de paasvakantie en een sluitingsperiode tijdens de eindejaarsdagen (doorgaans vanaf 24 december en terug open de eerste werkdag na Nieuwjaar).
 • U kiest bij inschrijving de dagen die u vast wenst te reserveren, deze worden vastgelegd in het opvangplan.  Afwijkingen hiervan of extra opvangdagen kunnen enkel na overleg en indien de interne planning dit mogelijk maakt.
 • Onder een dagopvang wordt een maximum aanwezigheid van 11 uur verstaan, daarna wordt een overuur aangerekend.
 • Alle ouders moeten voor de 16de van elke maand het uurrooster binnenbrengen ter bevestiging van de dagen dat hun kindje zal komen de volgende maand, ook in geval van ziekte of vakantie. Dit om een eindplanning mogelijk te maken.

Vakantiedagen en tarief

 • Op jaarbasis hebt u recht op een aantal vakantiedagen en een aantal gerechtvaardigde afwezigheden (de sluitingsdagen van de kribbe zijn hierin niet begrepen)
 • dit komt neer op 5 weken op jaarbasis (pro rata van het aantal dagen per week dat u hebt gereserveerd)
 • ouders ontvangen maandelijks een duidelijke afrekening met vermelding van de opvangdagen en het te betalen bedrag.
 • Alle betalingen gebeuren bij voorkeur per domiciliëring. De maandelijkse factuur wordt aan uw financiële instelling aangeboden en via domiciliëring geïnd. Alle nodige gegevens worden u hiervoor bezorgd vooraleer de opvang start.
 • In het inkomenstarief zijn de maaltijden inbegrepen, met uitzondering van flesvoeding (voor de baby's). Per dag wordt een bijkomende kost van 0,36 EU aangerekend voor afvalverwerking, koortswerende middelen, verzorgingsproducten algemeen. Maandelijks is er een factuurkost van 4,37 EU. Luiers dienen door de ouders meegebracht te worden.

Voeding

 • Nou-Nours werkt voor de warme maaltijden samen met Belgomeals, zij verzorgen lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden voor kinderdagverblijven (eerste babyhapjes, babyvoeding, peutervoeding). De gezondheid en ontwikkeling van de kinderen staat hierbij centraal. Belgomeals werkt samen met Kind en Gezin en beschikt over een eigen diëtiste. Dankzij het koude-lijn systeem blijven alle vitaminen, mineralen en smaken bewaard. De koelverse maaltijden worden in onze keuken in een professionele regenereeroven warm gemaakt volgens de HACCP normen, zodat ook bij het opwarmen alle voedingsstoffen en smaken bewaard blijven. Het menu wordt via het heen en weer boekje gecommuniceerd. Halal voeding of dieetvoeding kan voorzien worden.
 • Fruitpapjes worden in eigen keuken klaargemaakt
 • De keuken en voedselbehandeling staat onder toezicht en controle van het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid)
 • Als ouder zorgt u zelf voor de flesvoeding (afgekolfde borstvoeding kan eveneens meegebracht worden en wordt koel bewaard). U brengt het aantal flesjes mee voor een ganse dag met het mineraalwater erin. Melkpoeder dient afzonderlijk te worden meegebracht (er zijn speciale doosjes in de handel). Het is steeds goed een reserveflesje en wat extra poeder te voorzien.
 • De kindjes dienen reeds hun eerste (fles)voeding gehad te hebben voor ze naar de opvang komen.
 • Voor kindjes die borstvoeding krijgen, is het noodzakelijk dat uw kindje "flesrijp" is (dwz dat uw kindje bij een willekeurige persoon van het flesje moet kunnen drinken). Indien het kindje NIET flesrijp is, zal het opvangmoment worden opgeschoven tot het ogenblik dat dit wel lukt.
 • Je bent altijd welkom om zelf een borstvoeding te komen geven


Documenten