Welkom!


Welkom bij kinderdagverblijf Nou-Nours.


Nou-Nours is een vergund kinderdagverblijf waar uw kindje in een geborgen en gezellige omgeving, op eigen ritme,  kan opgroeien tot een flinke kleuter. Wij zijn een ervaren en enthousiast team dat uw kindje begeleidt bij de eerste stapjes in het leven.  Al onze collega's werken in loondienst (niet op zelfstandige basis). Nou-Nours werkt volgens INKOMENSTARIEF (tarief gebaseerd op het inkomen). Ouders vragen een attest inkomenstarief aan op de website van Kind en Gezin vooraleer de opvang van start gaat.


Nieuwe dingen leren, spelen en groot worden, samen met een hele boel vriendjes, dit onder professionele begeleiding, een blijvend boeiend gebeuren voor ouders, kinderen en medewerkers.  Wij serveren lekkere, verse maaltijden uit eigen keuken, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De vele spelletjes en doe-dingen, de verzorging en pedagogische begeleiding, alles gebeurt met veel liefde en plezier.


Wij zijn ervan overtuigd dat u en uw oogappel zullen genieten van onze vele troeven:


  • Ruime openingsuren: van maandag tem vrijdag van 7.30 tot 18.45 uur
  • We werken met gekwalificeerde en zorgvuldig geselecteerde kinderbegeleiders die de nodige bijscholingen volgen.
  • Jaarlijks fiscaal attest voor de ouders.


We voorzien in dagopvang voor kinderen van 0 tot +/- 2,5 jaar (tot kindje naar school gaat). We hebben een capaciteit van 89 kinderen. Het kinderdagverblijf voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden van Kind en Gezin. .


De kindjes worden verdeeld over 6 verschillende leefgroepen (van baby's over kruipers tot lopers).  De leefgroepen worden samengesteld volgens leeftijd van de kindjes, waarbij rekening wordt gehouden met het eigen karakter, ritme en evolutie.


De kindjes zijn thuis in hun eigen leefgroepje met zijn gewoontes en vaste begeleiders, in het Nouga-Nours klasje is er één vaste kinderbegeleider die de kindjes voorbereidt op de kleuterschool.


Kindjes gaan over naar een volgend groepje wanneer zij er klaar voor zijn.  Dit gebeurt in overleg met de vaste begeleiders en met de ouders.We hopen jullie te mogen verwelkomen!