Leefgroepen


De kindjes worden verdeeld over 6 verschillende leefgroepen, van baby's tot kruipers en lopers.

De leefgroepen worden samengesteld volgens leeftijd en evolutie. Er wordt tevens rekening gehouden met het karakter, ritme en ontwikkeling van elk kindje afzonderlijk. Elk groepje heeft zijn eigen dagindeling en gewoonten.

De kindjes zijn thuis in hun eigen leefgroepje en hun vaste begeleiders. Het Nouga-Nours klasje is een kleiner groepje met 1 vaste juf, die uw kindje voorbereidt voor de overstap naar de kleuterschool.

De kindjes gaan over naar een volgend groepje wanneer ze er klaar voor zijn. Overgaan gebeurt steeds in overleg met de vaste begeleiders, de verantwoordelijke en de ouders.

 

De verschillende leefgroepjes :

In alle groepjes zijn er aangepaste activiteiten die de ontwikkeling van het kind stimuleren. De infrastructuur van het klasje is aangepast aan de leeftijd van de kindjes. Alle klasjes hebben toegang tot een buitenspeelplaats, met uitzondering van het baby-klasje (een grote koepel zorgt voor de nodige frisse lucht)

 

IJSBEREN : baby's : we volgen volledig het ritme van het kindje, eten en slapen gebeurt op alle momenten van de dag

KOALA'S : kruipers, beginnende stappers : we volgen het ritme van het kindje, slapen kan nog op alle momenten van de dag, we trachten het eetmoment reeds samen te laten gebeuren

PANDA'S : beginnende stappers : we volgen het ritme van het kindje, slapen kan nog op alle momenten van de dag, we trachten het eetmoment reeds zoveel mogelijk samen te laten gebeuren

GRIZZLY'S : alle kindjes stappen en lopen al flink in dit groepje, eerste kennismaking met het potje, we hebben een vaste dagindeling, alle kindjes eten en slapen samen

ZWARTE BEREN : grotere lopers, potjestraining, we hebben een vaste dagindeling, alle kindjes eten en slapen samen, voorbereiding voor de kleuterschool (kindjes kunnen zowel vanuit deze groep als vanuit de volgende groep naar school vertrekken)

NOUGA-NOURS : grootste kindjes, voorbereiding voor de kleuterschool, alle kindjes eten en slapen samen