Inschrijven

Is er nog een plaatsje vrij ?

Indien u interesse heeft in ons Kinderdagverblijf en u wil weten of er inderdaad nog een plaatsje vrij is voor uw kindje, doet u bij voorkeur uw aanvraag via de "kinderopvangzoeker" van stad Antwerpen. https://www.antwerpen.be/nl/kinderopvangzoeker

U kan ook contact opnemen met: Hilde Van de Velde : hilde@nou-nours.be of  03/740.00.10.


Kennismaking

Met de ouders voor wie er een vrije plaats is, wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken met het kinderdagverblijf.

Tijdens dit eerste bezoek krijgt u een volledige rondleiding en uitleg over de werking en opzet van het kinderdagverblijf, u ontvangt tevens ons infoboekje/huishoudelijk reglement. U hoeft niet onmiddellijk te beslissen of u wenst in te schrijven, na het bezoek krijgt u een week bedenktijd (zolang blijft het plaatsje voor u gereserveerd).


Indien u beslist in te schrijven, wordt een overeenkomst opgesteld waarin de (vermoedelijke) startdatum en het aantal dagen opvang zijn opgenomen. Na betaling van een waarborg van 250 EU ligt de inschrijving vast. 

  

Wij werken niet met wachtlijsten. U wordt enkel uitgenodigd als er werkelijk een plaatsje beschikbaar is. En opgenomen plaatsen zijn gegarandeerd, afspraak is afspraak.


Opstartbezoek

Een maand voor uw kindje naar de kribbe komt, wordt een tweede bezoek afgesproken ter voorbereiding van de opvang. Met de verantwoordelijke opvang brengt u, samen met uw kindje, een bezoek aan het klasje en worden alle praktische zaken toegelicht. Het is een eerste korte kennismaking met uw kindje waarbij u ons alle nuttige informatie kan bezorgen. U krijgt nog een aantal in te vullen formulieren mee en de toegangsbadges. Er kunnen tijdens dit bezoek, indien gewenst, enkele wenmomenten worden afgesproken.

 

Beëindiging van de opvang

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kinderen naar de kleuterschool. De overeenkomsten lopen steeds door tot het eerstvolgende officiële instapmoment van de kleuterschool. U kan steeds kiezen voor een latere instapdatum, en dus een langere aanwezigheid in het kinderdagverblijf verkiezen, dit is wel steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van een plaatsje. Tot de leeftijd van 3,5 jaar kan er nog met het inkomenstarief worden gewerkt voor kleuters die deeltijds naar school gaan (deels kribbe/deels school)

Uiteraard is het steeds mogelijk de opvang te beëindigen, zonder opgave van reden, mits het inachtnemen van de voorziene opzegtermijn van 2 maanden (nadat de opvang van start is gegaan). (zie ons huishoudelijk reglement)